บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  
  281 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ตำบล บานา อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000  
  โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 073-414333-6  
  Email : pfipn@pattanifood.co.th  
  www.pattanifood.co.th  
           
               
               
  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )  
  1/1 หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งใหญ ่ ( หรือ ตู้ ป.ณ. 44 ) อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา  90110  
  โทรศัพท์ : 074-273600 / แฟกซ์ : 074-273690-4  
  www.tropical.co.th  
  information : info@tropical.co.th  
  Marketing : kampol@tropical.co.th   
               
               
  PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries  
  JL,K,L Yos Sudarso Km. 10,5  Kawasan Industri Medan  
  Medan 20242 North Sumatera Indonesia  
  Tel : +62 61 6850038 ( Hunting )  
  Fax : +62 61 6851330 , 6851973  
  Email : mtcfi@indosat.net  /  : mtcfi@mdn.prima.net.id  
     

       

 
               
  MARKETING AND CORRESPONDENCE OFFICE  
  TROPICAL CONSOLIDATED CORPORATION SDN. SHD.  
  Lot 9-12 Mk 18 Jalan Mengkuang Penanti 14400 Bukti Mertajam Penang Malaysia  
  Tel : 604-5211757 Fax : 604-5214945  
  www.tropical.com.my   
  General Enquiry : Philiptan@tropicalgrp.com     : Gilliancheah@tropicalgrp.com