01. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานไลน์ผลิต ( บรรจุปลา )

สังกัด ฝ่ายผลิต
จำนวน
200 อัตรา
 
 
   
 
 

02. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ ไลน์ผลิต

สังกัด ฝ่ายผลิต
จำนวน
2 อัตรา
 
               
  03. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนไลน์ผลิต สังกัด ฝ่ายผลิต
จำนวน
10 อัตรา
 
               
  04. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เสมียนไลน์ผลิต สังกัด ฝ่ายผลิต
จำนวน
10 อัตรา
 
               
 

05. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อ

สังกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ จำนวน 1 อัตรา  
               
 

06. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง QC ซุปเปอร์ไวเซอร์ วัตถุดิบ

สังกัด ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  
           
 

07. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง QC ซุปเปอร์ไวเซอร์ คลังสินค้า

สังกัด ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  
       
 
 

08. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Qc ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและไลน์ผลิต

สังกัด ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 14 อัตรา  
       
 
 

09. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Qc ควบคุมคุณภาพคลังสินค้า

สังกัด ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 4 อัตรา  
               
 

10. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง QA ซุปเปอร์ไวเซอร์

สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  
       
 
 

11. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงส่วนผสม

สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  
               
 

12. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานเตรียมส่วนผสม

สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  
               
 

13. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกปิดฉลาก

สังกัด ฝ่ายคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา  
           
 

14. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานปิดฉลากสินค้า

สังกัด ฝ่ายคลังสินค้า จำนวน 10 อัตรา  
           
 

15. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บสินค้า

สังกัด ฝ่ายคลังสินค้า จำนวน 10 อัตรา  
               
 

16. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างไลน์ผลิต

สังกัด ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 20 อัตรา  
               
 

17. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT

สังกัด ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา  
               
 

18. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ Retort

สังกัด ฝ่ายความปลอดภัยของสินค้า จำนวน 1 อัตรา  
               
 

18. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง QC เช็กซีม

สังกัด ฝ่ายความปลอดภัยของสินค้า จำนวน 4 อัตรา  
               
 

19. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

สังกัด ฝ่ายวางแผน จำนวน 2 อัตรา  
               
 

20. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา  
               

21. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

สังกัด ภาคปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
               
 

22. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงห้องเย็น

สังกัด ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา  
               
 

23. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงซีมเมอร์

สังกัด ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา